tradiční
česká výroba
pro farmacii a potravinářství
naše nabídka
home
i plasty
mohou být eko
potraviny a zdraví jsou náš obor, proto i při výrobě plastových obalů klademe obrovský důraz na ekologické postupy a společenskou odpovědnost
certifikace
ekologie
inspirujeme se
nejlepšími v oboru
jdeme cestou švýcarských a skandinávských firem, kterým se dlouhodobě daří spojovat své podnikání s ekologicky a společensky odpovědným přístupem ke svému okolí
inspirace
tvoříme
pracovní místa
jsme doma v Moravskoslezském kraji a s očekávaným útlumem dolů, hutí a sléváren vytváříme nová pracovní místa, aby se tady všem dařilo i v dalších letech
pracovní místa
pracovní místa
investujeme
do rozvoje
chystáme nový závod s nejmodernějšími technologiemi, který nabídne práci dalším lidem z okolí a usnadní přechod od devastující těžby k ekologickému podnikání 21. století
nový závod
investice
máme tradici
a silnou filozofii
jsme česká firma vybudovaná českou rodinou od nuly, prošli jsme si těžkou cestou a vážíme si každého, kdo pracuje stejně tvrdě a poctivě jako my
poznej nás
tradice
společenská
odpovědnost
jsme vděčni za náš úspěch, takže oplácíme, kde se dá
od roku 2015 jsme věnovali 2 974 309 Kč na podporu okolních nemocnic, obcí, spolků, farností a sportovních klubů
projekty
odpovědnost